İK Politikası

İnsan Kaynakları Politikamız:

EVREN Makine Mühendislik ve Danışmanlık  en  önemli kaynağının insan kaynağı olduğuna, müşteri memnuniyeti ile sürdürülebilir büyüme hedeflerine ulaşılmasında çalışanların  en büyük role sahip olduğuna inanmaktadır.

EVREN Makine Mühendislik ve Danışmanlık 'da uygulanan insan kaynakları politikası,

çalışanların kişisel ve işe yönelik yetkinliklerinin geliştirilmesini ve yüksek motivasyon ile şirkete bağlılıklarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır.

 

EVREN Makine Mühendislik ve Danışmanlık'ın İnsan Kaynakları Politikası ve Uygulamaları aşağıda belirtilen ilkeler doğrultusunda gerçekleşir:

  • Firmamızda insan kaynağı seçimini, hayat  boyu öğrenmeyi kendine prensip edinmiş, işe uygun yetkinliğe sahip, işletme değerlerini benimseyip yaşatacaklar arasından yaparız.
  • Çalışanlarımız işletmemizin değerlerini benimser.
  • EVREN Makine Mühendislik ve Danışmanlık'ın çalışmak için tercih edilen bir işletme olmasını hedefleriz.
  • EVREN Makine Mühendislik ve Danışmanlık'ın ilkelerine uygun şekilde, çalışanlarımızın ve işletmemizin beklentilerini dengeleriz.
  • Çalışanlarımızın işteki başarılarını ve çalışma performanslarını değerlendirir ve teşvik ederiz.
  • İhtiyaçlarımızın karşılanmasında işletme içi insan kaynağımızdan yararlanmayı amaçlarız.
  • İnsan kaynakları yönetiminde yeni gelişmeleri takip eder ve işletmemizin ihtiyaçlarına uygun şekilde değerlendirerek uygularız.