Misyon Vizyon ve Strateji

Başarı Faktörlerimiz:

Güven, kalıcılık ve geleceğe güçlenerek taşınan bir marka olmak Evren Makine Mühendislik ve Danışmanlık`ın temel kurumsal hedefidir.

Stratejisi, yetkin ekibi, yenilikçiliği ve uzun vadeli bakış açısı EVREN Makine Mühendislik ve Danışmanlık`ın faaliyetlerinde kilit rol oynayan ve her türlü kurumsal eylemini şekillendiren faktörlerdir.

Evren Makine Mühendislik ve Danışmanlık, hizmet sunduğu sektörlerde proje ve taahhüt alanlarında hayata geçen teknik ve yönetimsel yenilikleri izlemekte; hizmet sunum sürecine en doğru ve en hızlı şekilde uyarlamaktadır.

Evren Makine Mühendislik ve Danışmanlık için gerçek başarı uzun vadede elde edilen, sürdürülebilir performanstır. Güven, kalıcılık ve geleceğe güçlenerek taşınan bir marka olmak şirketin temel kurumsal hedefidir.

Ekibimiz

Ekibimiz ve yetkinlikleri Evren Makine Mühendislik ve Danışmanlık`ı var eden ve sürekliliğini sağlayan temel unsurdur. Alanlarında uzman profesyonel ve teknik insanları bünyesinde barındıran Evren Makine Mühendislik ve Danışmanlık, sahip olduğu ve geliştirdiği insan kaynağı kalitesi ile seçkinleşmektedir.

 

EVREN Eğitim Araştırma ve Danışmanlık

Misyonumuz: Eğitim, araştırma, teknik destek ve danışmanlık alanlarında

  • Kurum ve kuruluşlara hizmet vererek Türkiye`de girişimciliğin gelişmesine ve büyümesine katkıda bulunmak ve
  • Mikro işletme ve KOBİ`lerin ihtiyaçlarını karşılayarak bölgesel, ulusal ve uluslararası rekabet güçlerini arttırmak, sürdürülebilirliklerini güçlendirmek, bütün potansiyellerini kullanılır hale getirmektir.

Vizyonumuz: Girişimcilik, KOBİ geliştirme ve bölgesel kalkınma amaçlı ulusal ve uluslararası projelerde dünya standartlarında hizmet veren bir işletme olarak büyümek ve daha fazla istihdam yaratmak.

Stratejimiz: Temel stratejimiz, sosyal ve ekonomik konularda kapasite, bilgi ve becerimizi sürekli geliştirmek, bu alanlarda yürütülen projelerle Türkiye`nin gelişimine katkı sağlamaktır.

Stratejimizin temellerini oluşturan unsurlar:

  • Paydaşlarımız için katma değer yaratmak,
  • Faydalanıcılarımıza kaliteli hizmet ile birlikte bilgi ve beceri gelişimi sağlamak,
  • Çalışanlarımıza uzmanlık alanlarını geliştirme, yeni beceriler elde etme olanakları sağlamak,

Faaliyet alanımız kapsamında Türkiye`ye artı değer kazandıran, geleceğini aydınlatmaya hizmet eden projelere katkı sağlamaktır.

EVREN Makine ve Mühendislik

Misyonumuz: Sanayi sektöründe hizmet veren güvenilir bir taahhüt firması olarak yerini almak ve üstlendiği projelerle müşterileri, çalışanları ve tüm toplum için katma değer yaratmaktır.

 

Vizyonumuz: Sanayi sektöründe büyük üretim  tesislerinde mekanik bakım, onarım, yenileme, proje ve taahhüt işlerinin tanınan ve tercih edilen firmaları arasında yerini almak. Çalıştığı projeler kapsamında bölgesel uzman kadronun ve kısa dönem çalışanların bilgi, beceri, ve deneyimlerinin gelişmesine destek olmak.

Stratejimiz: Temel stratejimiz, “onarılabileni onararak ve yeniden kazanarak” iş üretmek, uzmanlaşarak büyümek, ulusal zenginliklerimizi korumak ve değer yaratmaktır. Stratejimizin temellerini oluşturan unsurlar:

  • İş ortaklarımız için katma değer yaratmak,
  • Müşterilerimize kaliteli hizmet sunmak,
  • Çalışanlarımız için güvenli ve güvenilir iş ortamı, bilgi ve beceri gelişimi sağlamak,

Faaliyet alanımız kapsamında insanlık için iyi ve faydalı işler üretmektir.